Windows 11

Nee, er komt geen Windows 11 zeggen (nog steeds) een grote groep mensen. Jawel, weten anderen zeker. Nog dit jaar wordt Windows 11 gepresenteerd. Ondertussen lekt wel informatie uit die doet vermoeden dat er wel een Windows 11 komt. De enige zekerheid die er echter is, is dat de ondersteuning van Windows 10 in 2025 door Microsoft zal worden stopgezet.   Hoe zit dat nou precies met Windows 11? Wanneer kunnen we het meest moderne en meest geavanceerde besturingssysteem ooit dan precies verwachten en vooral wat kunnen we er straks allemaal van verwachten. Hoewel er eerst signalen kwamen dat er geen Windows 11 zou komen, is de komst van Windows 11 nu wel zeker zo lijkt het, de vraag is alleen wanneer. Voorlopig kan en wil niemand daar antwoord op geven. Wel is er al informatie- uit de tweede hand-  bekend over wat Windows 11 ons straks allemaal zal bieden, en dat liegt er niet om.

Komt er weer een nieuwe startknop bij Windows 11?

Onder enig voorbehoud, maar met een aan waarheid grenzende waarschijnlijkheid komt er met Windows 11 een nieuwe startknop. Die startknop verdween bij Windows 8, en dat leverde best het nodige tumult op. Het lijkt er op dat er nu, in Windows 11, weer ruimte gemaakt wordt voor de startknop, een meer verfijnde startknop vooral. Of er veel zal veranderen aan de gebruikersinterface, blijft vooralsnog ongewis. Microsoft heeft al eens laten weten dat Windows 11 een zachte implementatie zal worden van Windows 8. Heel grote veranderingen hoeven dan ook niet verwacht te worden. Wat wel verwacht wordt van Windows 11 is een betere en innigere integratie met Bing. Er is geen reden te veronderstellen dat Windows 11 straks niet langer samenwerkt met Bing. Waarschijnlijk komen er opties om zoeken binnen het systeem zelf gemakkelijker te maken.

Windows 11 zal nadrukkelijker inzetten op een diepere integratie van Azure

Windows 11 lijkt ook al nadrukkelijk in te zetten op een diepere integratie met Azure, dat gebruikt wordt voor cloudopslag en dat er sprake zal zijn van meer geavanceerd energiebeheer bij Windows 11. Bij Windows 8 leverde Microsoft wat dat betreft al heel goed werk als het gaat om energiebeheer. Het ligt in de lijn der verwachting dat het besturingssysteem Windows 11 nog efficiënter zal gaan werken. Ook in de lijn der verwachting is dat er bij Windows 11 sprake zal zijn van een sterk verbeterde bewegingsintegratie. De eerste stappen werden al gezet in Windows 8.1. Te verwachten is dat het gebruik van computergebaren verder uitgebouwd zal gaan worden.

Windows 11 zal ook weer erg veilig zijn en wordt nu dan geschakeld naar 64 bits?

Ook op het gebied van veiligheid zal Windows 11 met ongetwijfeld wat nieuwe features komen. Zo zal vingerafdrukherkenning beter geïntegreerd worden. Voor het overige heeft Windows altijd al ruim voldoende veiligheid geboden. Ook als het gaat om Windows 11 doemt de discussie over 64 bits weer op. Al jarenlang wordt verwacht dat Microsoft schakelt naar een exclusief 64-bits systeem. Of dit iets is dat bij Windows 11 doorgevoerd zal worden, is maar de vraag. Signalen dat dit wel aan de orde is, zijn er niet. De kans dat er dus een einde aan deze al lange discussie komt lijkt dan ook klein.

Met Cortana krijgt Windows 11 een digitale assistent van formaat

Overigens lijkt Windows de extensie Cortana te krijgen. Cortana moet de concurrent worden van Google Now en van Siri van Apple. Al eerder zijn er verschillende functies van Cortana vertoond tijdens een presentatie van Windows, uiteraard op computers georiënteerde functies. In elk geval moet Cortana de digitale assistent worden die je eenvoudiger toegang biedt tot bestanden en applicaties. Zoals te doen gebruikelijk ontwikkelt Microsoft steeds speciale versies van belangrijke applicaties, denk maar eens aan Office en dan voor de smartphone en voor 8-inch tablets die gebruik maken van Windows 11. De verwachting is dat Word, Excel en Outlook er hetzelfde uit zullen gaan zien en ook gelijk werken als nu het geval is. Wel zullen de programma’s wellicht iets beter geoptimaliseerd zijn voor touchscreen.

En zo is het beginscherm veel beter bijgewerkt als je schakelt van laptop naar tabletmodus

Windows 11 zal zeker ook gaan werken met Continuum, Continuum moet Windows aanpassen aan de vormfactor van het apparaat waarop het werkt. Voorbeeld is werken met de Surface Pro 3. Op het moment dat deze tablet aangesloten is op een overlay op het toetsenbord, heeft de Surface de werking van een laptop. Verwijder je het toetsenbord echter, dan zul je een pictogram zien verschijnen en de vraag of je inderdaad de tabletmodus nu in wilt schakelen. Vervolgens veranderen de apps in volledig scherm, de pictogrammen worden wat groter en jij als gebruiker hebt dan toegang tot het beginscherm, dat nu echter veel beter is bijgewerkt.

Spartans moet je zien als een soort van tweede browser

Verder was Windows bezig met een zogenaamd Spartans project; een nieuwere versie van Internet Explorer. Deze nieuwe browser zou straks de mogelijkheid bieden om webpagina’s te taggen voor ze met anderen gedeeld worden. Spartans moet overigens niet beschouwd worden als vervanger van Internet Explorer, Spartans moet echt meer als een soort van tweede browser beschouwd worden. Ook voor de Xbox zal Windows 11 een betere integratie bieden, zo wordt algemeen verondersteld.

Maar wanneer wordt Windows 11 dan gepresenteerd, alle concrete informatie ontbreekt nog

Grote vraag die speelt is wanneer Windows 11 dan aan de orde zou zijn. Op die vraag geeft niemand antwoord, of kan nog niemand antwoord geven. Wat we horen is informatie die uitgelekt is en niet door Microsoft is bevestigd. Wat wel is bevestigd is dat de ondersteuning van Windows 10 stopt op 14 oktober 2025. Dit is diverse keren door Microsoft herhaald. Heel erg veel haast is er dus niet om snel met Windows 11 op de proppen te komen. We kunnen wat dat betreft niets anders doen dan wachten en hopen op snelle duidelijkheid. Voorlopig is de informatie dat in 2025 de ondersteuning stopt voor Windows 10 de enige concrete en verifieerbare informatie die beschikbaar is.